Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

Co to jest franszyza redukcyjna?

Nazywana bezwarunkową albo bezwzględną, to suma, jaką ubezpieczyciel pobiera z każdego odszkodowania. Jeżeli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty odszkodowanie nie będzie wypłacone. Każdy ubezpieczający jest informowany o wysokości franszyzy, a dotyczący jej zapis pojawia się także w umowie ubezpieczenia.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Co to jest franszyza?

To ograniczenie wysokości kwoty związanej z wypłaconym odszkodowaniem. Decydując się na polisę określa się sumę ubezpieczeniową. Jest to kwota, którą wypłaci ubezpieczyciel, jeśli zdarzy się jakaś szkoda. W przypadku franszyzy, to na ubezpieczonego przerzucona jest część kosztów dotyczących szkody.


Rozróżnienie, czy dany podmiot jest administratorem obiektu, czy też zarządcą nieruchomości wpływa na obowiązki związane z utrzymaniem budynku w odpowiednim stanie. W umowie określane są obowiązki ciążące na podmiocie.


Właściciel nieruchomości (wspólnoty) może zlecić zarząd specjaliście, czyli zarządcy nieruchomości lub powierzyć zarząd innej osobie np. członkowi zarządu, niezależnie od jego wykształcenia. Formą prawną jest podpisana umowa o sprawowanie zarządu nad daną nieruchomością.


Odpowiedzialność kontraktowa wynika z umowy pomiędzy zarządcą nieruchomości, a jej właścicielem. Aby doszło do powstania odpowiedzialności zarządcy nieruchomości na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, (umowa ta powinna precyzować zakres obowiązków, które ciążą na zarządcy) zarządca musi nienależycie wykonać lub nie wykonać jednego z tych obowiązków.


Podstawę odpowiedzialności deliktowej stanowią przepisy art. 415-416 oraz 471 Kodeksu Cywilnego. Specjaliści od ubezpieczeń wskazują, że w przypadku powstania szkody majątkowej i niemajątkowej muszą zostać spełnione trzy warunki by powstała odpowiedzialność zarządcy nieruchomości i obowiązek naprawienia szkody.


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...