Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

środa, 19 czerwiec 2024

Implozja

Słowo "implozja" pochodzi od łacińskiego terminu "implosio", który jest złożeniem dwóch elementów: przedrostka "im-" (oznaczającego "do wewnątrz") i rdzenia "plodere" (oznaczającego "uderzać, uderzać na coś"). W rezultacie, "implosio" oznacza "uderzenie do wewnątrz" lub "zapadnięcie się do środka".

Etymologia tego słowa podkreśla jego fundamentalne znaczenie, które odnosi się do nagłego i gwałtownego zapadnięcia się obiektu pod wpływem wewnętrznych lub zewnętrznych sił. Współczesne użycie terminu "implozja" jest zgodne z jego łacińskimi korzeniami, opisując zjawisko, w którym struktura lub system gwałtownie zapada się do wewnątrz, często z dramatycznymi konsekwencjami.


czwartek, 28 marzec 2024

Inkaso

Słowo "inkaso" pochodzi z języka włoskiego, oznacza ściąganie należności. W kontekście ubezpieczeń, inkaso odnosi się do procesu pobierania składek ubezpieczeniowych od klientów przez ubezpieczyciela. Innymi słowy, jest to proces, dzięki któremu wpłacone składki są efektywnie zbierane i zarządzane przez odbiorcę lub instytucję działającą w jego imieniu.

W praktyce ubezpieczeniowej, inkaso może przybierać różne formy, w tym bezpośrednie pobieranie opłat od klientów, pobieranie opłat za pośrednictwem pośredników ubezpieczeniowych lub automatyczne odliczenia z kont bankowych klientów.


środa, 13 marzec 2024

Indeksacja składki

Słowo "indeksacja" ma swoje źródło w języku łacińskim. Wywodzi się od słowa "index", które oznaczało "wskaźnik" lub "znak". W kontekście ubezpieczeń, indeksacja oznacza dostosowywanie składki lub wartości ubezpieczenia do zmieniających się wskaźników, takich jak inflacja czy też inne zmienne ekonomiczne.

Przykładem może być polisa ubezpieczeniowa na życie z indeksacją. Jeśli ktoś zakupi taką polisę, a następnie przez wiele lat płaci regularne składki, wartość ubezpieczenia może być narażona na spadek realnej wartości z powodu inflacji. Dzięki indeksacji, ubezpieczyciel dostosowuje sumę ubezpieczenia do zmian w kosztach życia, co oznacza, że ubezpieczenie nadal będzie w stanie zapewnić adekwatną ochronę finansową dla beneficjentów w miarę upływu czasu. 


czwartek, 29 luty 2024

ICC C (Institute Cargo Clauses)

Klauzula ICC C reprezentuje jedną z trzech podstawowych kategorii warunków ubezpieczeniowych stworzonych przez Institute of London Underwriters.

Podobnie jak ICC A i ICC B, ma swoje korzenie w historycznym londyńskim sektorze ubezpieczeń, który jest uważany za jeden z najstarszych i najbardziej wpływowych rynków na świecie. Jego geneza sięga XIX wieku, epoki, gdy standardy ubezpieczenia dla towarów transportowanych drogą morską były niezbędne dla rozwoju globalnego handlu. 


ICC B to jedna z trzech głównych kategorii klauzul ubezpieczeniowych opracowanych przez Institute of London Underwriters.

Podobnie jak ICC A, ICC B ma swoje korzenie na londyńskim rynku ubezpieczeniowym, uznawanym za jeden z najstarszych i najbardziej wpływowych rynków ubezpieczeń na świecie. 


czwartek, 01 luty 2024

ICC A (Institute Cargo Clauses)

Historyczne korzenie ICC: Institute Cargo Clauses wywodzą się z londyńskiego rynku ubezpieczeniowego, który jest jednym z najstarszych i najbardziej wpływowych w świecie.

Ich historia sięga XIX wieku, kiedy to handel morski wymagał standardowych form ubezpieczenia, aby umożliwić bezpieczny i efektywny handel międzynarodowy.


Strona 1 z 33

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...