Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

poniedziałek, 21 listopad 2022

Broker

To słowo, które coraz częściej spotykamy w dzisiejszym świecie. Dotyczy głównie usług finansowych, giełdowych, ale również ubezpieczeniowych, o czym szerzej w dalszej części artykułu. 

Odnośnie kwestii definicji - brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna, posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów. 


poniedziałek, 21 listopad 2022

Bordero składkowe

To niezwykle pięknie brzmiące słowo pochodzi od francuskiego bordereau i oznacza listę lub rachunek. Innymi słowy to specyficzny dokument rozliczeniowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki.

Najczęściej mamy z nim do czynienia w transporcie oraz w trakcie przygotowywania przesyłek zbiorowych. Niemniej jednak słowo to emigrowało na grunt ubezpieczeń i tego rodzaju definicją zajmiemy się bliżej.


poniedziałek, 21 listopad 2022

Bordero szkodowe

To nic innego jak dokument rozliczeniowy reasekuracyjny, który zawiera bieżący wykaz wszelkich szkód oraz odpowiadający im udział reasekuratora.

Bordero jako tradycyjny dokument reasekuracyjny dzielimy na: składkowe i szkodowe. Każdy z nich dotyczy innej sfery rozliczeniowej w ubezpieczeniach. 


piątek, 18 listopad 2022

Bonus Malus

Pewnie nie raz zdarzyło Ci się po stłuczce pomyśleć o tym, czy stracisz zniżkę za bezszkodową jazdę w ubezpieczeniu OC. 

Dokładnie tego dotyczy hasło bonus malus, którego rodowód językowy pochodzi z łaciny – w tłumaczeniu na język polski oznacza dokładnie dobry - zły. Natomiast w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych bonus oznacza zniżkę, a malus zwyżkę składki ubezpieczeniowej.


czwartek, 10 listopad 2022

BI (Business Interruption)

Dalekowzroczni przedsiębiorcy, przewidując pojawienie się nieuniknionego w dzisiejszych czasach blackoutu i jego skutków, zainwestowali w ubezpieczenie business interruption. 

Czy tego rodzaju polisa rzeczywiście rekompensuje szkody związane z przerwą w dostawach prądu, czego dokładnie dotyczy?


piątek, 04 listopad 2022

Beneficjent

Słowo to pochodzi od rzeczownika „benefit”, które oznacza korzyść. W branży ubezpieczeń pojęcie to najczęściej występuje w zakresie ubezpieczeń finansowych oraz ubezpieczeń na życie, choć możesz spotkać je także w przypadku innych produktów ubezpieczeniowych.

W dalszej części skupimy się na funkcji beneficjenta w obszarze ubezpieczeń na życie. Beneficjentem nazywamy osobę fizyczną lub prawną, która otrzyma korzyść w postaci świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o wskazaniu takiej osoby w swojej polisie ubezpieczeniowej. 


Strona 5 z 33

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...