Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

czwartek, 12 październik 2023

Gwarant

Słowo "gwarant" ma swoje źródło w języku francuskim. Pochodzi od francuskiego słowa "garant," które z kolei wywodzi się z łacińskiego "warrantare," co oznacza "zabezpieczać" lub "dawać gwarancję."

To słowo jest związane z pojęciem dawania zapewnienia lub zabezpieczenia w kontekście prawnym lub umownym. Słowo "gwarant" zostało zaadaptowane w językach innych krajów, w tym w języku polskim, aby opisywać osobę lub instytucję, która daje gwarancję lub zabezpieczenie na rzecz innych w różnych umowach lub transakcjach.


czwartek, 28 wrzesień 2023

Fundator

Słowo "fundator" pochodzi od łacińskiego "fundator", co oznacza "założyciela" lub "budowniczego". Jest związane z łacińskim słowem "fundare", które oznacza "założyć" lub "zbudować". Słowo to używane jest do opisania osoby lub organizacji, która założyła lub sfinansowała jakąś inwestycję, taką jak szkoła, szpital, fundacja czy inne instytucje lub organizacje. 

W kontekście ubezpieczeń fundator to osoba, która ustanawia i finansuje plan ubezpieczeniowy lub program zabezpieczenia finansowego. Może to być na przykład pracodawca, który finansuje ubezpieczenie zdrowotne dla swoich pracowników.


środa, 20 wrzesień 2023

Fraud ubezpieczeniowy

Słowo "fraud" ma swoje korzenie w języku łacińskim. Wywodzi się od łacińskiego "fraus", które oznacza "oszustwo" lub "podstęp". Zatem samo słowo fraud odnosi się do wszelkich działalności, które mają na celu nieuczciwość lub wprowadzenie w błąd w celu uzyskania niezasłużonej korzyści.

Tymczasem termin "fraud ubezpieczeniowy" oznacza oszustwo popełniane w kontekście ubezpieczeń. Obejmuje ono różne działania, takie jak zatajanie informacji, manipulowanie dokumentacją, inscenizowanie szkód lub przedstawianie fałszywych roszczeń w celu uzyskania niezasłużonych odszkodowań. Mówiąc prościej to misterna sztuka oszustwa, której celem jest zaciemnienie prawdy i przekręcenie rzeczywistości.


czwartek, 17 sierpień 2023

Flexa

"FLEXA" to akronim wywodzący się z języka angielskiego, składający się z pierwszych liter słów Fire (ogień), Lightning (uderzenie pioruna), Explosion (wybuch), Aircraft crash landing (upadek statku powietrznego).

Zatem termin FLEXA w kontekście ubezpieczeń to powszechnie przyjęty skrót określający podstawowy zakres ubezpieczenia mienia.


czwartek, 10 sierpień 2023

Extended Cover (EC)

Termin ten pochodzi z języka angielskiego, gdzie "extended" oznacza "rozszerzony", a "cover" oznacza "pokrycie" lub "ochronę".

W kontekście ubezpieczeń, extended cover to zatem rozszerzony zakres ochrony uzyskiwany często poprzez dodanie konkretnych definicji możliwych zdarzeń losowych lub klauzul rozszerzających warunki ochrony ubezpieczeniowej do produktu ubezpieczeniowego. Wówczas polisa obejmuje dodatkowe ryzyka, które nie są zwykle pokrywane przez standardowe ubezpieczenie.


czwartek, 18 maj 2023

Ekspiracja ubezpieczenia

Samo słowo "ekspiracja" wywodzi się z języka łacińskiego, od czasownika "expirare", co oznacza "zanikać". Dlatego też moment zakończenia umowy ubezpieczenia to właśnie ekspiracja.

Zazwyczaj jest ona wyznaczona konkretną datą, która jest dokładnie określona w polisie, od tego konkretnego momentu ubezpieczyciel nie ponosi już odpowiedzialności, która wcześniej na nim spoczywała.


Strona 2 z 33

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...