Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
piątek, 28 październik 2022

Aero Cargo

Aero Cargo

Transport lotniczy w eksporcie i imporcie dotyczy głównie towarów, które muszą być dostarczone w krótkim czasie lub są artykułami luksusowymi o wysokiej wartości. Każdego dnia samoloty transportują tony towarów, które zaopatrują sklepy i fabryki na całym świecie.

Jak w przypadku każdego rodzaju transportu, również w tym przypadku istotną kwestią pozostaje ubezpieczenie samego towaru i tu przychodzi nam z pomocą ubezpieczenie Aero Cargo.

Ubezpieczenie to dotyczy ochrony ładunku w transporcie lotniczym w następstwie zaistnienia zdarzenia losowego wymienionego w umowie ubezpieczenia. To jedyna polisa, które w pełni chroni ładunek i zabezpiecza interesy jego właściciela.

Co więcej Aero Cargo to najskuteczniejszy sposób na uzyskanie odszkodowania w przypadku powstania szkody. Aero Cargo chroni bowiem wartość całego towaru, w przeciwieństwie do OC przewoźnika, które często ma ustaloną maksymalną kwotę odpowiedzialności, co skutkuje odzyskaniem tylko część wartości utraconego lub zniszczonego towaru.

Zakres polisy Aero CARGO

Co możemy zatem ubezpieczyć? Po pierwsze Aero Cargo zapewnia ochronę ładunku od momentu nadania, aż do dostarczenia go do miejsca docelowego. Ponadto ubezpieczenie to posiada szeroki zakres pokrycia na wypadek utraty czy uszkodzenia towaru znajdującego się w samym transporcie lotniczym, ale również podczas załadunku, rozładunku i składowania. Ubezpieczający może zdecydować się na różny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Najczęściej występuje zakres polegających na ochronie:

1. Zdarzenia losowe – katalog zdefiniowanych zdarzeń w OWU.

2. Zdarzenia losowe plus kradzież ładunku wraz ze środkiem transportu lub kradzież z włamaniem.

3. All risks – najczęściej występujący i wybierany.

Dodatkowo zakres aero casco można rozszerzyć o klauzule, do najczęściej stosowanych klauzul należą: włączenie aktów terroryzmu, klauzula załadunkowa/wyładunkowa, klauzula celna, klauzula strajków i protestów, przymusowego lądowania, oraz wiele innych klauzul stosowanych w powietrznym transporcie międzynarodowym.

Przedmiot i suma ubezpieczenia Aero Cargo

Dla kogo Aero Cargo? Polisa dedykowana jest głównie przedsiębiorcom, producentom i handlowcom, którzy przewożą różnego rodzaju towary transportem lotniczym. Ubezpieczającym może być dowolny podmiot, ubezpieczonym powinien być podmiot wobec którego zachodzi interes prawny związany z ryzykiem utraty towaru. Niektóre zakłady ubezpieczeń definiują w tym zakresie dodatkowe obostrzenia, jednak profesjonalni brokerzy bez trudu uzyskują stosowne modyfikacje ogólnych warunków ubezpieczenia.

Odnośnie wartości ubezpieczonego towaru, jest ona ustalana przez samego ubezpieczającego. Trzeba zatem mieć na uwadze, że należy szczegółowo określić wartość ładunku w miejscu załadowania, łącznie z kosztami frachtu lotniczego. Opcjonalnie istnieje możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia kosztów cła, podatków lub ustalonej dla produktu marży.

WAŻNE

W porozumieniu z brokerem ubezpieczeniowym należy dokładnie określić sumę ubezpieczenia Aero Cargo, która powinna odpowiadać wartości mienia w transporcie lotniczym. Profesjonalny broker może doradzić jak zabezpieczyć towar, aby uniknąć ryzyka i nie zapłacić nadmiernej składki. Najczęściej stosowane metody wyceny to wartości odpowiadające:

• w przypadku rzeczy nowej – wartość z faktury lub rynkowej, plus opcjonalne przeszacowania,

• w przypadku rzeczy używanej – wartość z faktury lub wartości rzeczywistej, pomniejszona o stopień zużycia, plus opcjonalne przeszacowania.

Rodzaje polisy

Na tym nie koniec jeśli chodzi o Aero Cargo. W ramach tego ubezpieczenia mamy jeszcze do wyboru rodzaj samej polisy, który zróżnicowany jest z uwagi na czas i ilość ubezpieczanego towaru.

1. Polisa jednostkowa obowiązuje na czas przewozu określonego ładunku.

2. Polisa otwartego pokrycia dotyczy wybranych ładunków na okres 12 miesięcy.

3. Polisa obrotowa obejmuje wszystkie ładunki na okres 12 miesięcy.

Należy jednak pamiętać, że polisy jednostkowe często są droższe od pozostałych w przeliczeniu na rzeczywistą ilość ubezpieczanego ładunku. Przy polisie obrotowej dodatkowo zyskujemy czas, gdyż nie musimy każdorazowo zgłaszać ładunku do ubezpieczenia. Polisa obrotowa powoduje również zniesienie ryzyka pomyłki ludzkiej polegające na nie zgłoszeniu towaru do ubezpieczenia. Zarówno przy polisie obrotowej jak i otwartego pokrycia składka na początku okresu ubezpieczenia odprowadzana jest w wartości zaliczkowej, dopłata może być rozliczana po zakończeniu rocznego okresu, chyba, że strony umówią się inaczej. Doświadczeni brokerzy w tym zakresie stosują wiele korzystnych dla klientów zapisów, dzięki czemu efektywność ekonomiczna takich umów generalnych dodatkowo wzrasta.

Zasadność ubezpieczenia Aero Cargo stale wzrasta z uwagi na licznie występujące wypadki ubezpieczenia, co związane się z wysokim potencjalnym ryzykiem utraty wartości towaru. Nierzadko w razie szkody Aero Cargo wypłacane jest wyższe świadczenie aniżeli w przypadku dochodzenia roszczenia z ryzyka OC przewoźnika lub spedytora. Dochodzenie odszkodowania z ubezpieczenia aero cargo jest dużo łatwiejsze aniżeli z OC przewoźnika lotniczego. Nierzadko utrata ładunku lub jego wartości nie ma związku z winą przewoźnika i wtedy szanse na odszkodowanie od przewoźnika spadają do zera. W ubezpieczeniu aero casco sam towar możemy zabezpieczyć nawet powyżej 100% jego wartości nabycia.

Zawarcie umowy powinno być jednak poprzedzone gruntowną analizą potrzeb Klienta i wartości towarów. W tym wypadku skuteczną pomoc oferują wysokiej klasy, renomowani brokerzy Polskiej Kancelarii Brokerskiej. Ich wiedza i doświadczenie skutecznie zabezpieczą interesy ubezpieczającego, w myśl zasady „Zawsze po Twojej stronie”.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...