Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
piątek, 21 październik 2022

AeroCasco

AeroCasco

Latamy coraz częściej i dalej. Wypadki lotnicze zwykle kojarzone są ze zdarzeniami opisywanymi w prasie i pokazywanymi w telewizji. Takie zdarzenia mają jednak miejsce stosunkowo rzadko.

Znacznie częściej pojawiają się inne – usterki wymagające serwisu czy awaryjnego lądowania, zdarzenia w hangarach, na pasie, oraz inne skutkujące koniecznością poniesienia znacznych kosztów.

 Poza zdarzeniami na które wpływ mają ludzie, także różne zdarzenia losowe wywierają nieplanowany wpływ na elementy statków powietrznych, co nierzadko skutkuje koniecznością wymiany sprzętu zgodnie z przepisami i wymaganiami producentów. W momencie wypadku czy szkody koszty są zazwyczaj bardzo wysokie. Tu z pomocą przychodzi ubezpieczenie Aero Casco, czego dotyczy?

AeroCasco obejmuje szkody częściowe lub całkowite powstałe w ubezpieczonych statkach powietrznych w następstwie wypadku lotniczego lub innego zdarzenia powodującego szkodę.

Przedmiot ubezpieczenia AeroCasco

Przedmiotem samego ubezpieczenia są wszystkiego rodzaju statki powietrzne dopuszczone do lotów na podstawie obowiązujących przepisów prawa np.: samoloty, balony, szybowce, a nawet spadochrony. Warunkiem jest jedynie pełna własność przedmiotu lub jego użytkowanie przez Ubezpieczonego.

Polisa AeroCasco odpowiada nie tylko za szkody powstałe podczas wykonywania lotu, postoju, startu i lądowania, ale również w czasie naprawy czy przeglądu. Ochroną objęte są również samoloty okresowo wyłączone z użytkowania, które przebywają w miejscu do tego przeznaczonym np. hangarze.

Odszkodowanie

Wypadki się zdarzają i nie uda nam się ich uniknąć nawet, gdy jesteśmy skutecznie zabezpieczeni, bolączką jest niekiedy sama likwidacja szkody i wypłata odszkodowania. W tym wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca rekompensatę z tytułu AeroCasco za:

1)  stratę całkowitą rzeczywistą statku powietrznego;

2)  stratę całkowitą konstruktywną, gdy statek powietrzny nie nadaje się do naprawy lub jej koszt przekracza wartość zgłoszoną do ubezpieczenia;

3)  szkody częściowe.

Co ważne, odszkodowanie za szkody częściowe wypłacane może być na podstawie wyceny rzeczoznawcy, serwisu, bądź na podstawie faktur za przeprowadzoną naprawę bądź kalkulacji kosztów naprawy stwierdzonych protokołem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Ubezpieczenie AeroCasco pokrywa także koszty związane z usunięciem wraku lub przetransportowaniem uszkodzonego statku powietrznego z miejsca zdarzenia do miejsca naprawy. W zależności od dodatkowych rozszerzeń, możliwe jest pokrycie innych ustalonych kosztów.

Aby dokonać trafnego wyboru polisy AeroCasco, najpierw należy zdefiniować wymagania. Ponieważ na polskim rynku ubezpieczeniowym jest tylko kilku oferentów gotowych złożyć ofertę na ubezpieczenie AeroCasco, warto porównać je z propozycjami jakie uzyskać można od światowych marek zakładów ubezpieczeń. Jest to wprawdzie pracochłonne, ale gwarantuje wybór najlepszej oferty, nie tylko pod względem cenowym, ale co ważniejsze szerokiego zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenia lotnicze wymagają znajomości szczególnych przepisów oraz wyjątkowej charakterystyki branży, dlatego najkorzystniejszym rozwiązaniem w związku ubezpieczeniem AeroCasco jest decyzja o współpracy z profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym posiadającym stosowne doświadczenie branżowe. Wówczas oszczędzisz nie tylko czas, ale przede wszystkim zyskujesz pełną analizę rynku przy wyborze AeroCasco, a następnie profesjonalną ochronę od momentu podpisania umowy, aż po ewentualną likwidację szkody.

Broker ubezpieczeniowy nadzoruje funkcjonowanie umowy, proces likwidacji i zadba o Twoje interesy. Specjaliści Polskiej Kancelarii Brokerskiej zajmując się licznymi ubezpieczeniami lotniczymi stali się ekspertami branżowymi, dlatego o pomoc w ocenie zdarzeń lotniczych zwracają się do nas zarówno posiadacze floty statków powietrznych, likwidatorzy zakładów ubezpieczeń jak i poszkodowani, którzy nierzadko niesłusznie nie otrzymali świadczenia odszkodowawczego z polisy AeroCasco.

Brokerzy ubezpieczeniowi z Polskiej Kancelarii Brokerskiej działają w myśl zasady: Zawsze po Twojej stronie. Nasza misja zobowiązuje do tego, by podejmować się działań przy zachowaniu najwyższych standardów profesjonalizmu, wspiera nas w tym uzyskane doświadczenie. Jako brokerzy pełni pasji, czujemy więź z marzeniem człowieka uniesienia się w przestworza. Podążamy za tym marzeniem i wspieramy firmy, organizacje i osoby budując fundamenty bezpieczeństwa, wykorzystując narzędzia prawne i ubezpieczeniowe.

Dzięki samolotom staliśmy się globalnym społeczeństwem, stworzyliśmy warunki do wolności i swobody wymiany poglądów i kultur. W ten sposób latanie uosabia pragnienie pokoju i pozwala nam, ludziom wychodzić z małej plemiennej społeczności i stawać się wielokulturową cywilizacją. Skontaktuj się z ekspertami lotniczymi Polskiej Kancelarii Brokerskiej i wznieś się na wyżyny tego, jak chronić statki powietrzne. Wykorzystaj pełen potencjał AeroCasco.

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...