Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
poniedziałek, 21 listopad 2022

Casco

Casco

Termin casco dotyczy grupy ubezpieczeń wszelkich środków transportu wraz z ich wyposażeniem. Ochroną polisy casco można objąć dowolny pojazd w ruchu lądowym, morskim czy powietrznym. 

Dla przykładu: w transporcie drogowym umożliwia otrzymanie odszkodowania, gdy dojdzie do zderzenia samochodu ze zwierzyną. W transporcie morskim, gdy statek zatonie, a w powietrznym, gdy dojdzie do kradzieży samolotu.  

Ubezpieczenie casco swoim zakresem obejmować może szkody powstałe w wyniku:

• aktów wandalizmu, 

• zderzenia o charakterze sił przyrody, np.: gradobicia, spalenia, powodzi, huraganu;

• zdarzenia o charakterze działań spowodowanych przez człowieka, np.: uszkodzenie wskutek uderzenia;

• kradzieży. 

Można więc ubezpieczyć pojazd nie tylko od wszelkich zdarzeń losowych, ale również działań osób trzecich oraz zwierząt. Samo ubezpieczenie Casco obejmuje szkody powstałe na terenie kraju lub opcjonalnie grypy krajów. Zwykle grupy krajów określa się kontynentalnie – np.: zakres na terytorium Europy. Możliwe jest jednak rozszerzenie umowy casco o dowolne kraje, liczyć się trzeba jednak z zastrzeżeniami i ograniczeniami zależnie od obszaru terytorialnego, co związane może być z dużą zmiennością ryzyka i warunkami jego realizacji. W przypadku krajów Europy ryzyko występuje wszędzie na podobnym poziomie, na innych kontynentach różni się ono znacząco od siebie. 

Tego rodzaju umowy ubezpieczenia casco może wykupić każdy niezależnie od branży i objąć ochroną całą flotę lub pojedynczy pojazd. Najbardziej znanym wariantem ubezpieczenia Casco jest samochodowe autocasco. 

Zanim zawrzesz umowę ubezpieczenia Casco, powinieneś dokładnie zapoznać się z warunkami polisy lub skonsultować z profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym, który zabezpieczy twoje interesy.

W tym wypadku skuteczną pomoc oferują wysokiej klasy, renomowani brokerzy Polskiej Kancelarii Brokerskiej. Ich wiedza i doświadczenie skutecznie zabezpieczą interesy ubezpieczającego, w myśl zasady „Zawsze po Twojej stronie”. Biuro brokerskie PKBroker przywiązuje ogromną wagę do właściwie przeprowadzonej analizy ryzyka, wyceny, monitorowania postępów procedury odszkodowawczej oraz okresu odszkodowawczego, który musi być adekwatny do potencjonalnego ryzyka.

Nie bez znaczenia jest fakt, że doświadczenie rynkowe pozwoliło ekspertom Polskiej Kancelarii Brokerskiej opracować katalog zapisów (klauzul) rozszerzających warunki ubezpieczenia i ułatwiających korzystanie ze świadczeń odszkodowawczych i assistance powiązanych z umową casco. Agenci terenowi firmy brokerskiej pomogą zorganizować proces ochrony mienia i określą procedury dalszego działania, informując Cię o uprawnieniniach wynikających z umowy casco.

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...