Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

Sporty wysokiego ryzyka

Alpinizm, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu aparatu tlenowego, skoki bungee, speleologia, bobsleje, wszelkie odmiany skoków spadochronowych.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Standstill Cover

Klauzula budowlano - montażowa pozwala na objęcie ochroną okresu, w którym prace budowlano-montażowe nie są prowadzone (wstrzymano je).


wtorek, 15 czerwiec 2021

Miesiąc polisowy

Termin pozwalający ustalić moment rozpoczęcia ubezpieczenia, a tym samym czasu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Od wskazanego w umowie okresu zaczyna się pierwszy miesiąc polisowy, a kolejne z nich rozpoczynają się w takiej samej dacie każdego następnego miesiąca kalendarzowego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kwota wykupu

Suma wypłacona osobie ubezpieczonej w momencie rezygnacji z terminowego ubezpieczenia na życie. W zależności od rodzaju polisy kwota wykupu jest: gwarantowana (w ubezpieczeniu na życie i dożycie) lub niegwarantowana (w ubezpieczeniu ochronno-inwestycyjnym ze względu na ryzyko inwestycyjne).


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kulancja

Świadczenie ex gratia - sytuacja spełnienia przez ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowego, kiedy nie ma on pewności co do odpowiedzialności za szkodę.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Redukcja sumy ubezpieczenia, czyli zmniejszenie jej wartości po wystąpieniu szkody i wypłacie odszkodowania. Suma ubezpieczenia zostaje zredukowana o kwotę wypłaconego ubezpieczonemu świadczenia.


Strona 3 z 4

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...