Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
środa, 23 listopad 2022

Ubezpieczenie W&I

Ubezpieczenie W&I

W trakcie sprzedaży przedsiębiorstwa może dochodzić do wielu naruszeń czy zaniedbań, które kupujący odkrywa dopiero po pewnym czasie.

Firma czy spółka to niezwykle skomplikowane podmioty, nawet mimo rzetelnego procesu due dilligence wiele problematycznych kwestii może zostać ujawnionych dopiero po latach.

Z pomocą przychodzi ubezpieczenie W&I, czyli odpowiedzialności z tytułu zapewnień i oświadczeń (Warranty and Indemnity Insurance). Jego zadaniem jest ochrona kupującego przed stratą finansową spowodowaną naruszeniem zapewnień gwarancyjnych udzielonych przez sprzedającego, w ramach umowy sprzedaży. Ubezpieczenie W&I zatem skutecznie zabezpiecza kupującego przed ryzykiem związanym ze stanem prawnym, podatkowym oraz finansowym przejmowanej firmy.

Ponadto wartością dodaną polisy jest świadomość dla kupującego, że profesjonalny i wiarygodny broker ubezpieczeniowy aranżujący umowę ubezpieczenia doprowadzi do uproszczenia procesu dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

WAŻNE

Suma polisy W&I to zazwyczaj 20 do 40 % wartości sprzedawanej firmy, natomiast wyjściowa oferowana przez Ubezpieczycieli odpowiadać może kwocie około 1% sumy ubezpieczenia. Ochrona obejmuje najczęściej okres 2 lat dla kwestii niezwiązanych z podatkami oraz 7 lat dla tych dotyczących podatków. Współpraca z profesjonalnym biurem brokerskim skutkuje min. uzyskaniem niższego poziomu stawki ubezpieczeniowej i poszerzeniu zakresu ochrony.

Ubezpieczenie W&I zabezpiecza de facto obie strony, gdyż zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje polis. Polisa zawierana przez sprzedającego chroni go przed niezawinionym złamaniem postanowień umowy sprzedaży, czyli mówiąc prościej odpowiedzialnością za nieumyślne wprowadzenie w błąd strony kupującej.

Każda nowa transakcja kupna firmy czy fuzja związana jest z potencjalnym ryzykiem, które dalekowzroczny inwestor stara się w miarę możliwości wyeliminować poprzez ubezpieczenie W&I. 

• Po pierwsze to rozwiązanie dopasowane do Klienta i co ważniejsze skonstruowane na potrzeby konkretnej transakcji. 

• Po drugie tego rodzaju ubezpieczenie nie tylko usprawnia proces transakcyjny, ale daje zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu większy komfort przystąpienia do transakcji.

Specjaliści Polskiej Kancelarii Brokerskiej gwarantują skuteczne wsparcie w analizach, finalizowaniu transakcji, jak również zarządzaniu ryzykiem związanym z kupnem lub sprzedażą firmy. 

Eksperci PKB przy dokonywaniu rekomendacji warunków ubezpieczenia W&I dokonują oceny wszystkich aspektów umowy, jej warunków i wykorzystują swoje doświadczanie rynkowe. Przyświecające naszym brokerom motto brzmi „zawsze po Twojej stronie”. Dlatego otwarcie mówimy, z jakimi zagrożeniami wiązać się mogą Twoje wybory, jednocześnie chronimy Cię w momencie wypłaty odszkodowania, aby zostało ono wypłacone w pełnej wysokości.

Polska Kancelaria Brokerska od ponad 20 lat oferuje na rynku ubezpieczeniowym profesjonalny serwis brokerski oraz zarządza ryzykiem ubezpieczeniowym tysięcy firm z różnych sektorów gospodarki. Zaufaj specjalistom.

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...