Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
czwartek, 23 styczeń 2020

Nie odkładaj decyzji, odkładaj pieniądze – czyli wysokość emerytury zależy od Ciebie!

Inwestycje rzadko kojarzą nam się z emeryturą. Młodym ludziom przyszłość po zakończeniu pracy wydaje się zbyt odległa, by odkładać na zapas. Z kolei osoby, które zbliżają się do wieku emerytalnego, uważają, że jest za późno na rozpoczęcie dodatkowych oszczędności na kolejne lata. Z perspektywy nowego programu obie grupy są w błędzie. 

Pracownicze Plany Kapitałowe to rozwiązanie, które funkcjonuje od 2019 roku i wprowadzane jest etapami. Największe firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników, zakończyły wdrożenia nowego programu emerytalnego.  W kolejnym etapie do implementacji PPK przystąpiły firmy, których liczba zatrudnionych przekracza 50 osób.  Pracownicy zadają sobie od pewnego czasu pytania o to, czy warto dołączyć do PPK? Ocena rentowności inwestowania polega na analizie tego, ile środków należy włożyć, a ile można uzyskać. Rośnie ona wraz z powiększeniem własnego kapitału.

Ryzykowne inwestycje?

W Polsce istnieje kilka odrębnych, dobrowolnych systemów, które mogą ze sobą współgrać: Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i najnowsze rozwiązanie, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Ponadto dostępne są różne inne sposoby oszczędzania z towarzystwami ubezpieczeń, funduszami inwestycyjnymi lub bankami. Czy największy dochód uzyskamy na akcjach, obligacjach, czy też na papierach dłużnych? Zwrot w dużej mierze zależy od ryzyka, które podejmiemy i jaki fundusz lub sposób inwestycji wybierzemy. Oznacza to, że bez względu na rodzaj systemu: PPE, PPK, IKE, IKZE, czy też inne formy lokowania środków, osiągnie on takie same lub zbliżone wyniki. 

Różnica tkwi w obciążeniu portfela

W przypadku PPE i PPK udział w kosztach naszej inwestycji ponosi pracodawca, a w przypadku PPK dodatkowo państwo – dokładając jednorazowo 250 zł w pierwszym roku uczestnictwa i 240 zł w każdym kolejnym. W przypadku PPE i PPK składka nie jest podstawą do naliczenia ZUS, a podlega jedynie opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Środki wpłacane na IKE, IKZE lub na inne formy oszczędzania, musiały zostać wcześniej obarczone kosztami ZUS i PIT. Warto oprzeć się na przykładzie. Jeśli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę i zarabia 3 668 zł brutto (mediana na rok 2019), wysokość wpłaty na PPE to 3,5%, a na PPK to 2% kosztów pracownika i 4% pracodawcy, to każda wpłacona przez nas w systemie PPK złotówka już na starcie jest podwojona.

Jeżeli pracodawca ograniczy się do wpłat podstawowych, z każdej wpłaconej złotówki uzyskamy dodatkowo około 50 groszy, natomiast  w przypadku PPE to dodatkowo około 70 groszy. W zależności od parametrów wpłat PPE może być mniej lub bardziej efektywną metodą oszczędzania niż PPK. Zależy to głównie od parametrów udziału własnego i przedsiębiorcy. Analizując różne scenariusze, warto skorzystać z kalkulatora na stronie zachowajkontrole.pl.

Czy PPK się rzeczywiście opłaca?

W przypadku systemu IKE, IKZE i innych form inwestowania nie istnieje system dopłat. Oznacza to, że każda wpłacona złotówka była obciążona podatkiem i składką ZUS, która w przybliżeniu wynosiła 30 groszy opłat. W związku z tym inwestycja w PPK jest 2,5 razy bardziej efektywna ekonomicznie.  Dodatkowo atutem PPK jest gwarancja prywatności środków, możliwość finansowania leczenia swojego lub najbliższych, pokrycia kosztu wkładu własnego na zakup mieszkania lub wypłaty ich w dowolnym czasie z obciążeniem fiskalnym.

Oszczędności na przyszłość to obowiązek

Obawa przed inwestycjami w przyszłość wynika często z myślenia głównie o bieżących potrzebach. Dlatego PPK jest jedną z lepszych form oszczędzania i swego rodzaju bezpiecznikiem dla aktualnych 30- i 40-latków. Zwłaszcza, że świadczenia ZUS dla przyszłych emerytów będą nawet o połowę niższe, niż są teraz. Jednocześnie takie narzędzie jakim jest PPK, oddala nas od perspektywy życia na emeryturze za równowartość jednej trzeciej swojej aktualnej pensji. Pracownicy zbliżający się do emerytury szybciej uzyskają duży zwrot z inwestycji, natomiast młodsi zabezpieczą swoją przyszłość dzięki regularnym oszczędnościom.

PPK jest pierwszym tak korzystnym systemem oszczędzania, jednak nie jest bez wad. Podobnie jak inne efektywne narzędzia ten program także jest ograniczony przez państwo limitem łącznie 8% wynagrodzenia brutto, leżącym zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Dlatego gromadzenie większych środków na emeryturę wymaga wzmocnienia działań innymi metodami oszczędzania.

GAZETA FINANSOWA 

17–23 stycznia 2020 r.

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...