Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Konwencja CMR (International Consignment Not)

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie w dniu 19 maja 1956 r.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego. Centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce (sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym). Pełni nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego.  Komisja została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Gwarantariusz

Inaczej beneficjent gwarancji, wierzyciel. Podmiot, na rzecz którego dłużnik ma wykonać zobowiązanie. Gwarantariusz jest jednocześnie uprawnionym z gwarancji, to na jego rzecz gwarant przekazuje ustaloną kwotę, gdy dochodzi do realizacji gwarancji. Gwarancja zabezpiecza stosunek prawny zawarty między gwarantariuszem, a zobowiązanym, czyli zleceniodawcą gwarancji.


Strona 4 z 4

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...