Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

Właściciel nieruchomości (wspólnoty) może zlecić zarząd specjaliście, czyli zarządcy nieruchomości lub powierzyć zarząd innej osobie np. członkowi zarządu, niezależnie od jego wykształcenia. Formą prawną jest podpisana umowa o sprawowanie zarządu nad daną nieruchomością.


Odpowiedzialność kontraktowa wynika z umowy pomiędzy zarządcą nieruchomości, a jej właścicielem. Aby doszło do powstania odpowiedzialności zarządcy nieruchomości na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, (umowa ta powinna precyzować zakres obowiązków, które ciążą na zarządcy) zarządca musi nienależycie wykonać lub nie wykonać jednego z tych obowiązków.


Podstawę odpowiedzialności deliktowej stanowią przepisy art. 415-416 oraz 471 Kodeksu Cywilnego. Specjaliści od ubezpieczeń wskazują, że w przypadku powstania szkody majątkowej i niemajątkowej muszą zostać spełnione trzy warunki by powstała odpowiedzialność zarządcy nieruchomości i obowiązek naprawienia szkody.


Odpowiedzialność zarządcy nieruchomości za powstałe szkody wynika z art. 186 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz. 2204). Odpowiedzialność ta obejmuje także szkody wyrządzone przez osoby trzecie wykonujące na polecenie zarządcy i pod jego nadzorem czynności związane z zarządem.


Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia swoich klientów o wszystkich zmianach w polisie OC.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Suma gwarancyjna

Zarządca nieruchomości powinien zwrócić uwagę na sumę gwarancyjną, jaką oferuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe.


Strona 2 z 4

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...