Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

Instytucja powołana m.in. do ochrony interesów osób ubezpieczonych. Każdy ubezpieczony, który w swojej ocenie został niesprawiedliwie potraktowany przez zakład ubezpieczeń, ma prawo zgłosić się do Rzecznika z prośbą o pomoc.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Reprezentant ds. roszczeń

Pełni rolę pośrednika pomiędzy poszkodowanym, a zagranicznym zakładem ubezpieczeń. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe zostały zobligowane do ustanowienia tzw. reprezentanta ds. roszczeń w każdym państwie członkowskim w Unii Europejskiej.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Nadzór ubezpieczeniowy

Potoczna nazwa dla instytucji zajmującej się nadzorem rynku ubezpieczeniowego (zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz pośredników ubezpieczeniowych). Chroni interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych oraz uprawnionych z umów ubezpieczenia. W Polsce funkcję nadzoru ubezpieczeniowego pełni Komisja Nadzoru Finansowego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Margines wypłacalności

Określona przepisami prawa wielkość środków własnych ubezpieczyciela, która nie może być niższa od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Konwencja Warszawska

Postanowienia Konwencji Warszawskiej (także Porozumienia Montrealskiego) określają odpowiedzialność przewoźnika za przewozy w ruchu lotniczym: odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała pasażerów, opóźnienie pasażerów i/lub bagażu oraz zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu podróżnego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Komisarz awaryjny

Osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie umowy zastępuje ubezpieczyciela na terenie innego państwa w przypadkach powstania szkód lub awarii objętych ochroną ubezpieczeniową.


Strona 3 z 4

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...