Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

czwartek, 25 maj 2023

EAR (Erection All Risk)

Ubezpieczenie ryzyk montażu (EAR, ang. Contractors’ All Risk) obejmuje ochroną ryzyka związane z montażem, testowaniem i uruchamianiem wszelkiego rodzaju maszyn mechanicznych, elektrycznych, parków technologicznych.

Wszelkie ubezpieczenia budowlane odgrywają niezwykle istotną rolę w procesach inwestycyjnych, gdyż chronią interesy majątkowe nie tylko inwestora, ale również wykonawców, podwykonawców i inne osoby trzecie.


czwartek, 18 maj 2023

Ekspiracja ubezpieczenia

Samo słowo "ekspiracja" wywodzi się z języka łacińskiego, od czasownika "expirare", co oznacza "zanikać". Dlatego też moment zakończenia umowy ubezpieczenia to właśnie ekspiracja.

Zazwyczaj jest ona wyznaczona konkretną datą, która jest dokładnie określona w polisie, od tego konkretnego momentu ubezpieczyciel nie ponosi już odpowiedzialności, która wcześniej na nim spoczywała.


czwartek, 11 maj 2023

Data początkowa

W kontekście ubezpieczeń pojęcie to jest bardzo istotne.

Zwłaszcza w sytuacjach newralgicznych takich jak: kradzież, pożar czy zalanie data początkowa jest niezmiernie ważna.


piątek, 14 kwiecień 2023

CPE (Contractor's Plant and Equipment)

Pandemia, inflacja, kryzys ekonomiczny – ostatnie lata były wyjątkowo trudne dla branży budowlanej.

Kolosalny wzrost materiałów, braki kadrowe, a w obecnej sytuacji geopolitycznej – niepewność jutra – kaskada problemów rośnie. W tej sytuacji kradzież sprzętu budowlanego czy jego zniszczenie to straty finansowe rzędu kilkudziesięciu tysięcy zł dla przedsiębiorcy. 


poniedziałek, 27 luty 2023

CWAR (Contract Works All Risk)

To ubezpieczenie wszelkich ryzyk związanych z kontraktem, które należy do grupy ubezpieczeń budowlano-montażowych. 

Ubezpieczenie łączy produkty typu ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR i ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu EAR. Ochrona tego rodzaju dotyczy inwestycji, które mogą dotyczyć zarówno prace budowlanych jak i montażowych. 


piątek, 03 luty 2023

Cesja ubezpieczenia

Z pojęciem tym spotykamy się zwykle w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego lub w momencie przejmowania wierzytelności. 

Coraz częściej wierzyciele z uwagi na brak czasu, zasobów ludzkich, dodatkowych kosztów egzekucyjnych nie dochodzą spłaty długu, lecz sprzedają go w ramach umowy cesji. Czym jest zatem wspomniana cesja?


Strona 1 z 33
Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...