Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

ICC B to jedna z trzech głównych kategorii klauzul ubezpieczeniowych opracowanych przez Institute of London Underwriters.

Podobnie jak ICC A, ICC B ma swoje korzenie na londyńskim rynku ubezpieczeniowym, uznawanym za jeden z najstarszych i najbardziej wpływowych rynków ubezpieczeń na świecie. 


czwartek, 01 luty 2024

ICC A (Institute Cargo Clauses)

Historyczne korzenie ICC: Institute Cargo Clauses wywodzą się z londyńskiego rynku ubezpieczeniowego, który jest jednym z najstarszych i najbardziej wpływowych w świecie.

Ich historia sięga XIX wieku, kiedy to handel morski wymagał standardowych form ubezpieczenia, aby umożliwić bezpieczny i efektywny handel międzynarodowy.


czwartek, 04 styczeń 2024

IBNR (Incurred But Not Reported)

Rezerwa IBNR (ang. "incurred but not reported") to pojęcie stosowane w branży ubezpieczeniowej, odnoszące się do rezerw utworzonych na pokrycie szkód, które miały miejsce, ale nie zostały jeszcze zgłoszone do zakładu ubezpieczeń do dnia kalkulacji rezerw. Termin ten pochodzi z języka angielskiego i dosłownie tłumaczy się jako "zaistniałe, ale niezgłoszone".

W kontekście ubezpieczeń majątkowych, rezerwa IBNR jest uznawana za jedną z najważniejszych rezerw majątkowych, mając istotny wpływ na stabilność finansową zakładów ubezpieczeń.


czwartek, 12 październik 2023

Gwarant

Słowo "gwarant" ma swoje źródło w języku francuskim. Pochodzi od francuskiego słowa "garant," które z kolei wywodzi się z łacińskiego "warrantare," co oznacza "zabezpieczać" lub "dawać gwarancję."

To słowo jest związane z pojęciem dawania zapewnienia lub zabezpieczenia w kontekście prawnym lub umownym. Słowo "gwarant" zostało zaadaptowane w językach innych krajów, w tym w języku polskim, aby opisywać osobę lub instytucję, która daje gwarancję lub zabezpieczenie na rzecz innych w różnych umowach lub transakcjach.


czwartek, 28 wrzesień 2023

Fundator

Słowo "fundator" pochodzi od łacińskiego "fundator", co oznacza "założyciela" lub "budowniczego". Jest związane z łacińskim słowem "fundare", które oznacza "założyć" lub "zbudować". Słowo to używane jest do opisania osoby lub organizacji, która założyła lub sfinansowała jakąś inwestycję, taką jak szkoła, szpital, fundacja czy inne instytucje lub organizacje. 

W kontekście ubezpieczeń fundator to osoba, która ustanawia i finansuje plan ubezpieczeniowy lub program zabezpieczenia finansowego. Może to być na przykład pracodawca, który finansuje ubezpieczenie zdrowotne dla swoich pracowników.


środa, 20 wrzesień 2023

Fraud ubezpieczeniowy

Słowo "fraud" ma swoje korzenie w języku łacińskim. Wywodzi się od łacińskiego "fraus", które oznacza "oszustwo" lub "podstęp". Zatem samo słowo fraud odnosi się do wszelkich działalności, które mają na celu nieuczciwość lub wprowadzenie w błąd w celu uzyskania niezasłużonej korzyści.

Tymczasem termin "fraud ubezpieczeniowy" oznacza oszustwo popełniane w kontekście ubezpieczeń. Obejmuje ono różne działania, takie jak zatajanie informacji, manipulowanie dokumentacją, inscenizowanie szkód lub przedstawianie fałszywych roszczeń w celu uzyskania niezasłużonych odszkodowań. Mówiąc prościej to misterna sztuka oszustwa, której celem jest zaciemnienie prawdy i przekręcenie rzeczywistości.


Strona 1 z 33
Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...