Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

W wirze codzienności, zarządcy nieruchomości borykają się z rozmaitymi problemami. Jednym z nich jest pojęcie, pozornie banalne, odsłaniające istotę ludzkiego losu. To "szkoda" - słowo odzwierciedlające ciężar zaskakujących wydarzeń. Ale co naprawdę kryje się pod tą nazwą?

środa, 13 marzec 2024 14:03

Indeksacja składki

Słowo "indeksacja" ma swoje źródło w języku łacińskim. Wywodzi się od słowa "index", które oznaczało "wskaźnik" lub "znak". W kontekście ubezpieczeń, indeksacja oznacza dostosowywanie składki lub wartości ubezpieczenia do zmieniających się wskaźników, takich jak inflacja czy też inne zmienne ekonomiczne.

Przykładem może być polisa ubezpieczeniowa na życie z indeksacją. Jeśli ktoś zakupi taką polisę, a następnie przez wiele lat płaci regularne składki, wartość ubezpieczenia może być narażona na spadek realnej wartości z powodu inflacji. Dzięki indeksacji, ubezpieczyciel dostosowuje sumę ubezpieczenia do zmian w kosztach życia, co oznacza, że ubezpieczenie nadal będzie w stanie zapewnić adekwatną ochronę finansową dla beneficjentów w miarę upływu czasu. 

W dobie cyfrowej transformacji, gdzie większość działalności biznesowej przenosi się do przestrzeni wirtualnej, zagrożenia cybernetyczne stają się coraz większym problemem. Ostatni atak ransomware przeprowadzony przez zorganizowaną grupę hakerów rzuca nowe światło na rosnącą potrzebę ubezpieczeń cybernetycznych. Ten incydent podkreśla, jak kluczowe jest posiadanie skutecznej ochrony i strategii zarządzania ryzykiem w obliczu ewolucji cyberzagrożeń.

W pierwszym kwartale 2024 roku polski sektor ubezpieczeń może doświadczyć zmian, które z pewnością zostaną zapamiętane jako punkt zwrotny w jego historii.

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej, mający na celu implementację dyrektywy komunikacyjnej, ma zrewolucjonizować rynek ubezpieczeń w Polsce. 

Nasza podróż po Polsce, odbyta w ramach cyklu konferencji dla zarządców nieruchomości 2023, była niczym odkrywcza ekspedycja przez kraj pełen unikalnych miejsc i wyjątkowych ludzi.

czwartek, 10 sierpień 2023 09:03

Extended Cover (EC)

Termin ten pochodzi z języka angielskiego, gdzie "extended" oznacza "rozszerzony", a "cover" oznacza "pokrycie" lub "ochronę".

W kontekście ubezpieczeń, extended cover to zatem rozszerzony zakres ochrony uzyskiwany często poprzez dodanie konkretnych definicji możliwych zdarzeń losowych lub klauzul rozszerzających warunki ochrony ubezpieczeniowej do produktu ubezpieczeniowego. Wówczas polisa obejmuje dodatkowe ryzyka, które nie są zwykle pokrywane przez standardowe ubezpieczenie.

czwartek, 17 sierpień 2023 10:05

Flexa

"FLEXA" to akronim wywodzący się z języka angielskiego, składający się z pierwszych liter słów Fire (ogień), Lightning (uderzenie pioruna), Explosion (wybuch), Aircraft crash landing (upadek statku powietrznego).

Zatem termin FLEXA w kontekście ubezpieczeń to powszechnie przyjęty skrót określający podstawowy zakres ubezpieczenia mienia.

środa, 20 wrzesień 2023 10:07

Fraud ubezpieczeniowy

Słowo "fraud" ma swoje korzenie w języku łacińskim. Wywodzi się od łacińskiego "fraus", które oznacza "oszustwo" lub "podstęp". Zatem samo słowo fraud odnosi się do wszelkich działalności, które mają na celu nieuczciwość lub wprowadzenie w błąd w celu uzyskania niezasłużonej korzyści.

Tymczasem termin "fraud ubezpieczeniowy" oznacza oszustwo popełniane w kontekście ubezpieczeń. Obejmuje ono różne działania, takie jak zatajanie informacji, manipulowanie dokumentacją, inscenizowanie szkód lub przedstawianie fałszywych roszczeń w celu uzyskania niezasłużonych odszkodowań. Mówiąc prościej to misterna sztuka oszustwa, której celem jest zaciemnienie prawdy i przekręcenie rzeczywistości.

czwartek, 28 wrzesień 2023 10:10

Fundator

Słowo "fundator" pochodzi od łacińskiego "fundator", co oznacza "założyciela" lub "budowniczego". Jest związane z łacińskim słowem "fundare", które oznacza "założyć" lub "zbudować". Słowo to używane jest do opisania osoby lub organizacji, która założyła lub sfinansowała jakąś inwestycję, taką jak szkoła, szpital, fundacja czy inne instytucje lub organizacje. 

W kontekście ubezpieczeń fundator to osoba, która ustanawia i finansuje plan ubezpieczeniowy lub program zabezpieczenia finansowego. Może to być na przykład pracodawca, który finansuje ubezpieczenie zdrowotne dla swoich pracowników.

czwartek, 12 październik 2023 10:13

Gwarant

Słowo "gwarant" ma swoje źródło w języku francuskim. Pochodzi od francuskiego słowa "garant," które z kolei wywodzi się z łacińskiego "warrantare," co oznacza "zabezpieczać" lub "dawać gwarancję."

To słowo jest związane z pojęciem dawania zapewnienia lub zabezpieczenia w kontekście prawnym lub umownym. Słowo "gwarant" zostało zaadaptowane w językach innych krajów, w tym w języku polskim, aby opisywać osobę lub instytucję, która daje gwarancję lub zabezpieczenie na rzecz innych w różnych umowach lub transakcjach.

Strona 1 z 33

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...