Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

Nadzór ubezpieczeniowy

Potoczna nazwa dla instytucji zajmującej się nadzorem rynku ubezpieczeniowego (zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz pośredników ubezpieczeniowych). Chroni interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych oraz uprawnionych z umów ubezpieczenia. W Polsce funkcję nadzoru ubezpieczeniowego pełni Komisja Nadzoru Finansowego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Nadubezpieczenie

Sytuacja, w której suma ubezpieczenia przewyższa faktyczną wartość ubezpieczonego mienia. Zawyżona suma ubezpieczenia nie przekłada się na wysokość ewentualnego odszkodowania. W przypadku powstania szkody ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości odpowiadającej autentycznej wartości mienia.


Ubezpieczenie należące do grupy ubezpieczeń finansowych: ubezpieczenie utraty zysku w wyniku uszkodzenia i zniszczenia maszyn.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Miesiąc polisowy

Termin pozwalający ustalić moment rozpoczęcia ubezpieczenia, a tym samym czasu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Od wskazanego w umowie okresu zaczyna się pierwszy miesiąc polisowy, a kolejne z nich rozpoczynają się w takiej samej dacie każdego następnego miesiąca kalendarzowego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Metoda serwisowa

Sposób rozliczenia szkody polegający na naprawie auta na koszt ubezpieczyciela. Poszkodowany wstawia auto do warsztatu (najczęściej należącego do autoryzowanej sieci towarzystwa) i odbiera samochód po naprawie. Rozliczenie następuje pomiędzy warsztatema ubezpieczycielem.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Metoda kosztorysowa

Sposób rozliczenia szkody. Kosztorys naprawy pojazdu sporządza się na podstawie oględzin uszkodzonego auta przez rzeczoznawcę oraz wyceny wartości szkód. Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio poszkodowanemu, po zaakceptowaniu przez niego kosztorysu. Najczęściej wypłata z polisy OC sprawcy odbywa się z uwzględnieniem podatku VAT (chyba, że poszkodowany jest płatnikiem VAT), a z autocasco bez VAT-u.


Strona 25 z 33

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...