Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

Konwencja Warszawska

Postanowienia Konwencji Warszawskiej (także Porozumienia Montrealskiego) określają odpowiedzialność przewoźnika za przewozy w ruchu lotniczym: odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała pasażerów, opóźnienie pasażerów i/lub bagażu oraz zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu podróżnego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kulancja

Świadczenie ex gratia - sytuacja spełnienia przez ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowego, kiedy nie ma on pewności co do odpowiedzialności za szkodę.


wtorek, 15 czerwiec 2021

KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Eksportowych SA jest oficjalną polską agencją ubezpieczeń eksportowych. Jej statutowym celem jest tworzenie warunków sprzyjających promocji polskiego eksportu na warunkach kredytowych i wzmocnieniu pozycji eksporterów oraz ich towarów i usług na rynku międzynarodowym.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Redukcja sumy ubezpieczenia, czyli zmniejszenie jej wartości po wystąpieniu szkody i wypłacie odszkodowania. Suma ubezpieczenia zostaje zredukowana o kwotę wypłaconego ubezpieczonemu świadczenia.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kompensacja

Jedna z funkcji zakładu ubezpieczeń. Dostarczanie środków pieniężnych na pokrycie strat wynikłych ze zdarzeń losowych.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Komisarz awaryjny

Osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie umowy zastępuje ubezpieczyciela na terenie innego państwa w przypadkach powstania szkód lub awarii objętych ochroną ubezpieczeniową.


Strona 27 z 33

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...