Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

poniedziałek, 14 czerwiec 2021

EAR (Erection All Risk)

Ubezpieczenia wszelkich ryzyk montażu (w ubezpieczeniach związanych z działalnością budowlaną). Ubezpieczenie należące do grupy ubezpieczeń technicznych.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Dyspasza

To dokument zawierający rozliczenie wszystkich wydatków poniesionych przez strony Awarii Wspólnej.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

DSU (Delay in startup)

Dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ubezpieczenia od utraty zysku, która rozpoczyna się w momencie przekroczenia planowanego terminu przekazania inwestycji przez inwestora lub wykonawcę w ramach uzgodnionego maksymalnego okresu odpowiedzialności aż do chwili przekazania inwestycji.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Cut through clause

Klauzula upoważniająca reasekuratora do wypłaty odszkodowania bezpośrednio ubezpieczonemu z pominięciem reasekurowanego (cedenta).


piątek, 11 czerwiec 2021

Amortyzacja

Amortyzacja rozumiana jest odmiennie w ubezpieczeniach i odmiennie w księgowości, mimo że ogólna idea pojęcia jest ze sobą zbieżna, to warto poznać różnice, żeby lepiej rozumieć pojęcie i skutki jakie niesie jej stosowanie.

Definicja księgowa amortyzacji to koszt zużycia obejmujący środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, które zostały nabyte przez firmę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu lub leasingu.


piątek, 11 czerwiec 2021

Akwizycja

To jedna z metod dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, która jest jednocześnie najstarszą formą aktywizacji samej sprzedaży. Polega ona przede wszystkim na prezentowaniu oferty, a głównym celem jest zawarcie umowy sprzedaży.


Strona 30 z 33

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...