Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

Kompensacja szkody

W ubezpieczeniach nieruchomości odszkodowanie, czyli finansowe wyrównanie strat materialnych spowodowanych przez zdarzenie losowe np. pożar czy upadek drzewa. Wartość ta z uwagi na charakter polisy nie może przekroczyć wartości rynkowej rekompensowanego mienia.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Konwencja CMR (International Consignment Not)

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie w dniu 19 maja 1956 r.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Koinonia

Zrzeszenie greckie lub fenickie tworzone w celu pokrywania szkód związanych z transportem morskim.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Koasekuracja

Ubezpieczenie jednego ryzyka w kilku zakładach ubezpieczeń.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego. Centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce (sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym). Pełni nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego.  Komisja została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Klauzula Lay-up

Klauzula postojów: w ubezpieczeniach lotniczych typu „hull” jej zastosowanie zmniejsza całkowity koszt ubezpieczenia.


Strona 28 z 33

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...