Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Eksportowych SA jest oficjalną polską agencją ubezpieczeń eksportowych. Jej statutowym celem jest tworzenie warunków sprzyjających promocji polskiego eksportu na warunkach kredytowych i wzmocnieniu pozycji eksporterów oraz ich towarów i usług na rynku międzynarodowym.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Redukcja sumy ubezpieczenia, czyli zmniejszenie jej wartości po wystąpieniu szkody i wypłacie odszkodowania. Suma ubezpieczenia zostaje zredukowana o kwotę wypłaconego ubezpieczonemu świadczenia.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kompensacja

Jedna z funkcji zakładu ubezpieczeń. Dostarczanie środków pieniężnych na pokrycie strat wynikłych ze zdarzeń losowych.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Komisarz awaryjny

Osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie umowy zastępuje ubezpieczyciela na terenie innego państwa w przypadkach powstania szkód lub awarii objętych ochroną ubezpieczeniową.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kompensacja szkody

W ubezpieczeniach nieruchomości odszkodowanie, czyli finansowe wyrównanie strat materialnych spowodowanych przez zdarzenie losowe np. pożar czy upadek drzewa. Wartość ta z uwagi na charakter polisy nie może przekroczyć wartości rynkowej rekompensowanego mienia.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Konwencja CMR (International Consignment Not)

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie w dniu 19 maja 1956 r.


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...