Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

Nagłe zachorowanie

Schorzenie, powstałe w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, które powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu narządów ciała Ubezpieczonego, niezależnie od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii, co do której lekarz może postawić diagnozę. Za nagłe zachorowanie nie uważa się zaostrzenia choroby przewlekłej, która występowała przed objęciem ochroną ubezpieczeniową (choroba uprzednio występująca), z powodu której Ubezpieczony był leczony, diagnozowany lub stosował środki medyczne lub paramedyczne.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Nadzór ubezpieczeniowy

Potoczna nazwa dla instytucji zajmującej się nadzorem rynku ubezpieczeniowego (zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz pośredników ubezpieczeniowych). Chroni interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych oraz uprawnionych z umów ubezpieczenia. W Polsce funkcję nadzoru ubezpieczeniowego pełni Komisja Nadzoru Finansowego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Nadubezpieczenie

Sytuacja, w której suma ubezpieczenia przewyższa faktyczną wartość ubezpieczonego mienia. Zawyżona suma ubezpieczenia nie przekłada się na wysokość ewentualnego odszkodowania. W przypadku powstania szkody ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości odpowiadającej autentycznej wartości mienia.


Ubezpieczenie należące do grupy ubezpieczeń finansowych: ubezpieczenie utraty zysku w wyniku uszkodzenia i zniszczenia maszyn.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Miesiąc polisowy

Termin pozwalający ustalić moment rozpoczęcia ubezpieczenia, a tym samym czasu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Od wskazanego w umowie okresu zaczyna się pierwszy miesiąc polisowy, a kolejne z nich rozpoczynają się w takiej samej dacie każdego następnego miesiąca kalendarzowego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Metoda serwisowa

Sposób rozliczenia szkody polegający na naprawie auta na koszt ubezpieczyciela. Poszkodowany wstawia auto do warsztatu (najczęściej należącego do autoryzowanej sieci towarzystwa) i odbiera samochód po naprawie. Rozliczenie następuje pomiędzy warsztatema ubezpieczycielem.


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...