Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Fraud ubezpieczeniowy

Przestępstwo popełnione na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego. Obejmuje wszystkie etapy transakcji ubezpieczeniowej – od złożenia fałszywego wniosku przez klienta, po celowe wyrządzenie szkody. Ubezpieczyciel, który udowodni popełnienie przestępstwa może rozwiązać umowę, odmówić wypłaty odszkodowania, a także skierować sprawę na drogę prawną.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Flexa

Przyjęty w polskiej praktyce ubezpieczeniowej termin oznaczający podstawowy zakres ubezpieczenia mienia. Powstał w wyniku połączenia pierwszych liter angielskich nazw ryzyk podstawowych obejmujących: ogień (Fire), uderzenie pioruna (Lightning), wybuch (Explosion), upadek statku powietrznego (Aircraft crash landing).


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Extended Cover (EC)

Termin używany w ubezpieczeniach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wskazujący rozszerzony zakres pokrycia ryzyk ubezpieczeniowych. Osoba fizyczna, która deklaruje regularne opłacanie składek na rzecz uposażonego przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Postać fundatora występuje w polisie posagowej, która jest przykładem polisy ochronno-oszczędnościowej (mieszanej).


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Ekspiracja ubezpieczenia

Ustanie, wygaśnięcie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Najczęściej termin ekspiracji określa polisa ubezpieczeniowa albo inny dokument zawarcia umowy ubezpieczenia.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

EAR (Erection All Risk)

Ubezpieczenia wszelkich ryzyk montażu (w ubezpieczeniach związanych z działalnością budowlaną). Ubezpieczenie należące do grupy ubezpieczeń technicznych.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Dyspasza

To dokument zawierający rozliczenie wszystkich wydatków poniesionych przez strony Awarii Wspólnej.


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...