Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

poniedziałek, 14 czerwiec 2021

CWAR (Contract Works All Risk)

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk związanych z kontraktem (w ubezpieczeniu ryzyk budowy). Ubezpieczenie stanowi kombinację CAR (ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy) i EAR (ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu) i dotyczy inwestycji, które łączą w sobie prace budowlane i montażowe.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

CPE (Contractor's Plant and Equipment)

Ubezpieczenie sprzętu wykonawcy (w ubezpieczeniu ryzyk budowy).


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Cut through clause

Klauzula upoważniająca reasekuratora do wypłaty odszkodowania bezpośrednio ubezpieczonemu z pominięciem reasekurowanego (cedenta).


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Cesja ubezpieczenia

Cesja praw z umowy ubezpieczenia jest zastrzeżeniem zobowiązującym ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania (lub jego części) na rzecz określonej osoby trzeciej lub podmiotu, najczęściej banku lub leasingodawcy.


piątek, 11 czerwiec 2021

Amortyzacja

Amortyzacja rozumiana jest odmiennie w ubezpieczeniach i odmiennie w księgowości, mimo że ogólna idea pojęcia jest ze sobą zbieżna, to warto poznać różnice, żeby lepiej rozumieć pojęcie i skutki jakie niesie jej stosowanie.

Definicja księgowa amortyzacji to koszt zużycia obejmujący środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, które zostały nabyte przez firmę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu lub leasingu.


piątek, 11 czerwiec 2021

Akwizycja

To jedna z metod dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, która jest jednocześnie najstarszą formą aktywizacji samej sprzedaży. Polega ona przede wszystkim na prezentowaniu oferty, a głównym celem jest zawarcie umowy sprzedaży.


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...