Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

piątek, 11 czerwiec 2021

AeroCargo

Ubezpieczenie ładunku w przewozie lotniczym, krajowym lub międzynarodowym. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być różnego rodzaju rzeczy przewożone drogą lotniczą.


piątek, 11 czerwiec 2021

Amortyzacja części

Zużywanie się części pojazdu. Współczynnik amortyzacji wynika z wieku samochodu oraz jego zużycia. Towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają amortyzację przy wyliczeniu wartości szkód i wycenie odszkodowania w zakresie części zamiennych. 


piątek, 11 czerwiec 2021

Akwizycja

Czynność wykonywana przez pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń.


piątek, 11 czerwiec 2021

Aktywa

Wartość majątku posiadanego przez daną osobę. Aktywa dzielimy na: 

  • krótkoterminowe
  • materialne
  • niematerialne
  • płynne
  • obrotowe 

Aktywa niematerialne to rzeczy o nieokreślonej wartości pieniężnej, np. loga i patenty.


piątek, 11 czerwiec 2021

Aktuariusz

Aktuariusz - specjalista w dziedzinie obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności  długoterminowych lub obarczonych ryzykiem.


piątek, 11 czerwiec 2021

Alokacja składki

W ubezpieczeniach mieszanych na życie przekazanie ustalonej części wpłacanej składki do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Kwota ta podlega ryzyku inwestycyjnemu, a zatem ubezpieczony może zarówno zyskać, jak i stracić na wartości sumy kierowanej do UFK.


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...