Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

Likwidacja szkody

Postępowanie prowadzone przez zakład ubezpieczeń polegające na ustaleniu przyczyn oraz odpowiedzialności za powstanie szkody.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kwota wykupu

Suma wypłacona osobie ubezpieczonej w momencie rezygnacji z terminowego ubezpieczenia na życie. W zależności od rodzaju polisy kwota wykupu jest: gwarantowana (w ubezpieczeniu na życie i dożycie) lub niegwarantowana (w ubezpieczeniu ochronno-inwestycyjnym ze względu na ryzyko inwestycyjne).


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kumulacja świadczeń

Łączenie przysługujących świadczeń z kilku umów ubezpieczenia. Stosowana w ubezpieczeniach osobowych, w których kumulacji podlegają świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego inwalidztwa.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kumulacja ryzyk

Zbiór ubezpieczeń należących najczęściej do różnych ubezpieczających, które w pewnych przypadkach mogą tworzyć jedno wspólne ryzyko ubezpieczeniowe np. w transporcie morskim towarów.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Konwencja Warszawska

Postanowienia Konwencji Warszawskiej (także Porozumienia Montrealskiego) określają odpowiedzialność przewoźnika za przewozy w ruchu lotniczym: odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała pasażerów, opóźnienie pasażerów i/lub bagażu oraz zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu podróżnego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kulancja

Świadczenie ex gratia - sytuacja spełnienia przez ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowego, kiedy nie ma on pewności co do odpowiedzialności za szkodę.


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...